Menu
Centre:
Nom del coordinador:


1. Estadístiques del centre

Nre. de sol·licituds introduïdes a la web:
Nre. de tallers concedits al centre:
Nre. de tallers realitzats:
Nre. de tallers anulats per part del centre:
Nre. de tallers anulats per part de l'entitat:
Nre. de fulls d'avaluació emplenats:


2. Valoració del claustre sobre el desenvolupament del programa. S’han de destacar aspectes generals sobre metodologia, continguts, organització, expectatives cobertesValoració:


3. Valoració general sobre el funcionament del programa (terminis, organització, presentació de l’oferta, sistema de sol·licituds, sistema d’avaluacions...)

Valoracio:


4. Continguts a considerar per al proper curs

Valoració: