Menu

. Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria.
 
Descripció

El taller es desenvolupa dins l'espai aula i es divideix en dues parts.
- Primera part: petita explicació sobre les característiques conegudes dels diferents tipus de cases que coneixem de la prehistòria menorquina.
- Segona part: realització del taller. En aquest cada alumne haurà de construir, mitjançant fang i a petita escala, un dels models de casa explicats per el tallerista.
Objectius
-Aprendre quins són els diferents tipus de casa que actualment tenim diferenciats i caracteritzats dins la prehistòria menorquina.
-Mostrar als escolars les principals diferències entre el període naviforme i el posttalaiòtic a través de les característiques de l'hàbitat de les seves comunitats.
-Aprendre sobre els mètodes constructius utilitzats durant la prehistòria menorquina .
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni als fillets.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre quins són els diferents tipus de casa que actualment tenim diferenciats i caracteritzats dins la prehistòria menorquina.
-Mostrar als escolars les principals diferències entre el període naviforme i el posttalaiòtic a través de les característiques de l'hàbitat de les seves comunitats.
-Aprendre sobre els mètodes constructius utilitzats durant la prehistòria menorquina .
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.

Actituds:

Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni
Metodologia
Abans:
-Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria menorquina. D'aquesta manera pot ajudar a reforçar el coneixement après per part dels alumnes sobre la temàtica.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina: primers pobladors, naviforme i època talaiòtica.
-Estudi de la cultura talaiòtica.
-Possibilitat d'haver realitzat les altres activitats que ofereix el museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
-Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
- Un matí entre pedres. Visitam el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.


Durant:
-Primer, presentació del guia dins l'espai aula.
-Explicació sobre la casa a la prehistòria menorquina.
-Realització del taller. Elaboració amb fang d'un dels dos models de casa representatius de la prehistòria menorquina. La construcció serà a petita escala i els alumnes la realitzaran de manera individual.

Després:
-Repassar les diferents etapes de la prehistòria de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al museu, posant especial atenció a les característiques de l’hàbitat.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al museu i les seves principals característiques.
-Possibilitat de realitzar les altres activitats que ofereix el Museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
-Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
-Un matí entre pedres. Visitem el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fang 
Recursos didàctics 
Observacions
El taller és pot realitzar qualsevol dia de la setmana. L’horari disponible per a la realització del taller és de 9 a 13.30 h.