Menu

. Coneixent el medi i descobrint la vida de La Vall

Sessions: 1
Lloc: A la Vall (Algaiarens)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Ornitòleg, naturaliste i guia de naturalesa
 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa integrament a La Vall (Algaiarens, Ciutadella). Consisteix en un recorregut guiat de més o menys dues hores pels diferents ecosistemes de la zona: bosc (pinar, alzinar...), zona humida, camps de conreu i pastura, sistema dunar, platja... Durant aquest, el monitor responsable anirà introduint els diferents ecosistemes, explicant les seves característiques així com la fauna (vertebrats i invertebrats) i la flora (arbres, arbustos...) que anem trobant. També s'anirà fent una explicació de les característiques dels principals grups faunístics i de les principals espècies de fauna i flora. El professorat comptarà amb una fitxa de taller per poder treballar-lo abans i fer una activitat complimentaria després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són:
• Conèixer que és un ecosistema.
• Conèixer les principals característiques i diferencies entre els diferents ecosistemes de Menorca.
• Conèixer i identificar les principals espècies de fauna i flora de cada ecosistema.
• Conèixer les adaptacions dels diferents essers vius en cada ecosistema.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura.
• Conèixer els diferents grups animals i vegetals de l'illa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Els principals conceptes a treballar són (segons edat): natura, ecosistema, hàbitat, arbre, arbust, planta, flor, vertebrats (mamífers, aus, rèptils, anfibis, peixos), invertebrats, sistema dunar, platja, torrent, alimentació...

Actituds:
Actituds a potenciar:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats on, a més a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà un apartat per fer a l'aula amb els alumnes abans del taller.
Durant:
Durant el recorregut el monitor anirà introduint i explicant les característiques dels diferents ecosistemes que es van trobant, així com de les principals espècies i grups de flora i fauna que hi viuen en aquests. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a
l'alumnat per expressar els seus coneixements i els seus dubtes.

Després:
A la fitxa del taller el professorat trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb el grup després de la sortida. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa professorat taller 
Material específic 
Observacions
La sortida es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o projectes de l’aula sempre hi quan el professorat ho demani amb temps. En cas de sol•licitar una data dins els mesos d'octubre o d’abril (veure calendari) s’haurà de consultar disponibilitat amb el monitor responsable del taller.