Menu

. SCRIPTUM. L'alfabet fenici

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Taller pràctic per aprendre l'alfabet i la manera d'escriure dels fenicis, cultura que ens deixà la seva empremta a l'illa. El taller es dividirà en dues parts.
- Una primera on a través de la projecció d'un power point es mostrarà la importància del naixement de l'escriptura, el seu desenvolupament, els suports i les eines utilitzades parant especial atenció a l'escriptura fenícia i al seu alfabet, el més antic del món.
- Una segona que consistirà en realitzar un petit exercici pràctic on els alumnes experimentaran les tècniques d’escriptura a l’antiguitat, practicant amb l’alfabet fenici.
Objectius
-Aprendre la importància que tingué el descobriment de l'escriptura per la humanitat.
-Apropar els escolars a la cultura fenícia i a l'empremta que ens deixaren a l'illa.
-Conèixer l'escriptura fenícia i les seves tècniques i suports.
-Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la història de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Aprendre la importància que tingué el descobriment de l'escriptura per la humanitat.
-Apropar els escolars a la cultura fenícia i a l'empremta que ens deixaren a l'illa.
-Conèixer l'escriptura llatina i la fenícia i les seves tècniques i suports.
-El concepte de revolució aplicada a l'escriptura.
-Conèixer més sobre la cultura fenícia a través de l’experimentació de la seva escriptura i el seu alfabet.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, ajudant a crear una imatge mental dels nostres avantapassats.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per la conservació dels jaciments i com a eina pel coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.

Actituds:
-Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni
Metodologia
Abans:
-Taller pensat per a realitzar junt a l'assignatura de llatí, i també durant el tractament de la temàtica de Roma dins l'assignatura d'història general.
Durant:
-Primer presentació del guia.
-Pas del power point sobre la revolució de l'escriptura.
-Exercici pràctic centrat en l'experimentació de l’escriptura fenícia.

Després:
-Tractar la cultura fenícia i la seva relació amb l’illa.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power point 
Fang 
Recursos didàctics 
 projector
Observacions
-L’horari disponible per la realització del taller és de 8:00 a 14:30 h. El taller es realitzarà de novembre a maig.