Menu

. Un matí entre pedres! Visitem el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.

Sessions: 1
Lloc: jaciment arqueòlogic de Torre d'en Galmés
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
L’activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, un dels més emblemàtics de l'illa, i que forma part de la candidatura Patrimoni Mundial “Menorca Talaiòtica, única al món” per tal de conèixer “in situ” les formes de vida i mort de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueològiques conservades al poblat.
L'objectiu de l'activitat és que els escolars aprenguin a identificar les principals estructures que caracteritzen la cultura talaiòtica i puguin conèixer de primera mà la manera de viure, els costums i el paper que tenia la mort dins aquesta societat.
La visita pot adaptar-se a les necessitats curriculars del grup. Així, aquesta es pot centrar en l’observació i l'explicació de l'hàbitat, el món de la mort i les creences... Cal, però, fer la consulta abans amb el museu per tal d'organitzar la visita i consensuar el discurs.
Objectius
-Apropar-nos a la prehistòria de l’illa d'una manera diferent, a partir de la visita “in situ” a un jaciment talaiòtic per tal d'entendre millor el seu funcionament.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic, cultural i patrimonial que ens han deixat els nostres predecessors i la riquesa arqueològica i històrica de què disposa la nostra illa.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Incitar a la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes i monuments arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió als fillets.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i incentivar el pensament crític.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Implicar els infants en un civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-L'objectiu de l'activitat és que els escolars aprenguin a identificar les principals estructures que caracteritzen la cultura talaiòtica i puguin conèixer de primera mà la manera de viure, els costums i el paper que tenia la mort dins aquesta societat.
La visita pot adaptar-se a les necessitats curriculars del grup. Així, aquesta es pot centrar en l’observació i l'explicació de l'hàbitat, el món de la mort i les creences... Cal, però, fer la consulta abans amb el museu per tal d'organitzar la visita i consensuar el discurs.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven els membres integrants de la cultura talaiòtica mitjançant la visita a un dels poblats més emblemàtics de l’illa.
-Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les estructures estudiades a classe: talaiot, recinte de taula, casa talaiòtica...
-Establir relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història, per tal d'ajudar els escolars a crear una imatge mental de la cultura talaiòtica i de la gent que va formar aquesta societat.
-Treballar la interpretació i els possibles usos dels objectes i de les estructures arqueològiques, i la relació d’aquestes amb les diferents etapes històriques que representen per tal de fomentar el pensament crític dels alumnes.
-Aproximació a l’eix cronològic de la història de Menorca. Saber quina etapa va primer i quina després.
-Aprendre quin és el treball dels arqueòlegs i la seva importància per al coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Donar a conèixer a la societat la candidatura de Menorca Talaiòtica.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el museu.


Actituds:
- Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
Metodologia
Abans:
-Haver estudiat de manera general la prehistòria de Menorca, concretament l'etapa que correspon a la cultura talaiòtica i les seves principals característiques.
-Possibilitat d'haver realitzat les altres activitats que ofereix el Museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
- Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
- Taller: navetes i cercles. Construïm la casa en la prehistòria menorquina.

Durant:
-Visita guiada amb el personal del museu per les principals zones del jaciment i que permetrà als escolars observar i estudiar “ in situ” els principals trets que conformen la cultura talaiòtica.
-Aturada per esmorzar al jaciment.
-Tornada al centre escolar.

Després:
-Reflexió general i posada en comú de tot l’observat i après sobre la cultura talaiòtica, la seva forma de vida i els ses costums mitjançant la visita al jaciment.
-Reflexió sobre la importància del patrimoni i la seva conservació dins la societat .
-Possibilitat de realitzar altres activitats que ofereix el museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
- Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
- Taller: Navetes i cercles. Construïm la casa a la prehistòria menorquina.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Rrecursos didàctics 
 Autocar
Observacions
El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així, l’excursió arqueològica es pot realitzar qualsevol dia de l’any, de dimarts a divendres en horari de 8 a 13:30 h del matí. Cada grup pot seleccionar la data que més li convingui. L'horari s'adaptarà a la jornada lectiva. Una volta el museu hagi rebut la sol·licitud, es posarà en contacte amb el grup escolar per confirmar la visita; o, en cas que no pugui realitzar-se en la data triada, s’acordarà un altre dia amb el grup escolar.