Menu

. Visita guiada a la part de prehistòria del Museu Municipal de Ciutadella

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de la Font s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Visita temàtica guiada mitjançant personal del museu, a la part d'aquest, dedicada a la prehistòria menorquina. La visita es dividirà en dues parts:
- Una primera, que correspon a una breu explicació sobre les característiques i la història del bastió de sa Font (edifici dins el qual se situa el Museu) com a edifici històric per tal de conèixer més sobre la història de Ciutadella.
- Una segona, que consistirà en la realització d’una visita guiada a la part del Museu dedicada a la prehistòria menorquina, posant especial atenció en els objectes representatius d’aquesta etapa que s'hi exposen i als recursos didàctics facilitats pel guia per tal de fer la visita més divertida i entenedora.
Objectius
-Aprendre què és un museu i quin treball s'hi desenvolupa a l'interior.
-Apropar-nos a la prehistòria de l’illa a partir dels objectes que trobem al museu, i posar especial atenció a la cultura talaiòtica.
-Conèixer l'etapa prehumana de Menorca i el seu principal exponent: el Myotragus Balearicus.
-Mostrar als escolars les diferents etapes en què dividim la prehistòria de Menorca.
-Identificar els diferents monuments que trobem dins la prehistòria menorquina: les característiques i les funcions.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Inculcar als fillets les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el museu als fillets com a espai d’aprenentatge i diversió.
-Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra prehistòria mitjançant el joc.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Visita temàtica guiada, mitjançant personal del museu, a la part d'aquest dedicada a la prehistòria menorquina, per tal que els escolars aprenguin els principals conceptes sobre la prehistòria de l’illa a través dels objectes arqueològics conservats en aquest.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven les diferents cultures que conformen la prehistòria menorquina a través d’una visita guiada a la part expositiva del Museu Municipal dedicada a la prehistòria.
-Identificar els principals monuments “tipus” que conformen la prehistòria menorquina mitjançant explicacions de personal extern a l’aula i els recursos didàctics del museu.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, i ajudar a l''alumnat a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen.
-Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu.
-El museu com a espai d'aprenentatge i d’oci.

Actituds:
Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni cultural i històric.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un Museu Municipal.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina.
-Treballar la prehistòria menorquina.
-Possibilitat d'haver realitzat el taller: "Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina" que el Museu ofereix o la visita al poblat de Torre d’en Galmés a partir del taller “ un matí entre pedres”.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobem: l'edifici del Museu i la seva història.
-Visita guiada a la part de l’exposició permanent dedicada a la prehistòria de l’illa.

Després:
-Es molt recomanable realitzar després dues activitats més, que el Museu ofereix, relacionades amb la temàtica de la prehistòria menorquina:
-Navetes i cercles. Construïm la casa a la prehistòria menorquina.
-Un matí entre pedres: visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.
-Repassar les diferents etapes de la prehistòria de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al museu.
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
-Treballar la fauna prehumana de l’illa.
-Reflexionar sobre els principals monuments que defineixen la prehistòria menorquina.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al museu i les seves principals característiques.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
La sol·licitud s'ha de formalitzar via web. Després se pot ajustar dies i hores. La visita està pensada per realitzar-se qualsevol dia de la setmana en horari de 8:00 a 13:30 del matí.