Menu

. Visita guiada al Museu Municipal

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de Sa Font s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en prehistòria i arqueologia
 
Descripció
Visita guiada mitjançant personal del Museu a l'exposició permanent i a la sala temàtica de què disposa la institució. En principi, la visita es divideix en tres parts:
- La primera, que correspon a una breu explicació sobre les característiques i la història del bastió de sa Font (edifici dins el qual se situa el museu) com a edifici històric per tal de conèixer més sobre la història de Ciutadella.
- La segona, que correspon a una breu visita a la sala temàtica dedicada a les troballes subaquàtiques de Cala'n Busquets. Amb aquesta visita ens aproparem al món del comerç i de l'intercanvi comercial en època romana, i al paper de Menorca en les rutes comercials marítimes d'aquest moment.
-La tercera correspon a una visita a l'exposició permanent, on realitzarem un recorregut per la història antiga de l'illa a partir dels objectes conservats i exposats a la sala. Així coneixerem el Myotragus Balearicus, ens endinsarem dins la prehistòria de l'illa, farem un breu recorregut per la Menorca romana i acabarem parlant breument de l'etapa musulmana menorquina.
Objectius
-Aprendre què és un museu, les seves funcions, el seu significat i el treball que s'hi desenvolupa a l'interior.
-Conèixer l’edifici històric del bastió de sa Font, seu del museu: la seva història, les parts i les instal·lacions.
-Apropar-nos a la història de la ciutat i de l’illa a partir dels objectes que trobem al Museu, i posar especial atenció a la cultura talaiòtica.
-Conèixer alguns dels esdeveniments més importants que han marcat la nostra història i saber situar quins van primer i quins després sobre un eix cronològic.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques, i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Apropar la història als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i de diversió al públic.
-Incitar la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Aprendre a valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i incentivar el pensament crític.
-Implicar els infants en un civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Visita guiada mitjançant personal del Museu a l'exposició permanent i a la sala temàtica de què disposa la institució amb l’objectiu de fer un recorregut guiat per la història de la nostra illa mitjançant les peces arqueològiques que es conserven al Museu Municipal.
-Aprendre mitjançant les explicacions de personal extern a l’aula i una visita a les sales del museu municipal:
-Qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven algunes de les cultures que han deixat la seva empremta a l’illa. Concretament, la cultura pretalaiòtica, la talaiòtica, la romana i la musulmana.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-Aprendre la importància dels objectes arqueològics com a font de coneixement del passat, la relació d'aquests amb les diferents etapes històriques que representen i la seva interpretació.
-Aproximació a l’eix cronològic de la història de l’illa.
- Aprendre el què és un museu i per a què serveix.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.

Actituds:
- Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni cultural històric.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu municipal.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió a grans trets de les etapes històriques de Menorca.
-Conèixer algunes dates claus per a la història de l’illa.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobem: l'edifici del Museu i la seva història.
-Visita a la sala temàtica: les troballes de Cala'n Busquets.
-Visita a l'exposició permanent: explicacions sobre la fauna prehumana de l'illa, la prehistòria (etapa pretalaiòtica i talaiòtica), l'època romana i la musulmana.
-Possibilitat de treballar un quadern didàctic sobre l'explicació donada per als grups de cinquè i sisè de primària, sempre que ho sol·licitin amb anterioritat a la visita. Aquest quadern es podrà contestar a les instal·lacions del museu i amb l’ajuda del guia de la visita, un cop aquesta hagi finalitzat. Les respostes es podran posar en comú amb tot el grup.

Després:
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i sobre el treball que desenvolupen.
-Repassar les diferents etapes de la història de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al Museu.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos educatius 
Observacions
La visita guiada al Museu es pot realitzar qualsevol dia de l’any, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 13.30 h. Cada grup pot seleccionar la data que més li convingui. Una volta el Museu hagi rebut la sol·licitud, es posarà en contacte amb el grup escolar per confirmar la visita; o, en cas que no pugui realitzar-se en la data triada, s’acordarà un altre dia amb el grup escolar. Possibilitat de realitzar una visita centrada sols en una de les etapes històriques representades al museu: època romana, musulmana.