Menu

. Ens comuniquem amb les mans!

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
ASSORME  
Pedagoga
 
Descripció
El taller té una part teòrica, com a introducció, sobre les diferents discapacitats, centrant-nos en la discapacitat auditiva i la realitat en la que es troben les persones sordes. També, una part pràctica, en la qual els alumnes podran aprendre vocabulari bàsic de llengua de signes a partir de jocs-activitats.
Objectius
- Sensibilitzar als alumnes envers la societat, en concret, la sordesa.
- Aprendre vocabulari bàsic de Llengua de Signes a partir de jocs-activitats.
- Donar conèixer les barreres de comunicació i/o informació que viuen les persones sordes en el seu dia a dia.


Continguts
Conceptes:
Persones sordes
Barreres de comunicació i/o informació
Llengua de Signes

Procediments:

Actituds:
Diversitat
Respecte
Metodologia
Abans:
Prèviament, es pot reflexionar els tipus de capacitats-discapacitats existents, així com la discapacitat auditiva i les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
Durant:
La primera part del taller serà teòrica, i es farà una introducció on s'explica la sordesa i en què consisteix la llengua de signes, com a llengua, i que permet a les persones sordes a comunicar-se i expressar-se, formant part de la seva identitat.
La segoma part, més pràctica, es projectarà un vídeo "Paraules des del silenci", per visualitzar algunes barreres de comunicació que es troben les persones en el seu dia a dia. Finalment, l'alumnat podrà aprendre els signes bàsics de llengua de signes:

- Alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes), en el qual cada lletra té una configuració pròpia i cada alumne podrà construir el seu nom.
- Diàleg bàsic de presentació (salutacions, etc.)
- Els colors, els animals, la família... i entre altres signes que puguin interessar a l'alumnat i/o grup classe.

Després:
Es pot continuar treballant a través d'una fitxa amb preguntes senzilles del que s'ha après a les sessions a mode de reflexió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Equipament informàtic (ordinador, projector i connexió a Internet)
Fotocòpies de signes bàsics de Llengua de Signes 
Material-joc didàctic 
Observacions
Tot i que, s'ha especificat 1 sessió de dues hores, també es pot optar per dues sessions d'una hora cadascuna. L'aprenentatge de la llengua de signes s'adaptará en funció de l'edat i de les pròpies habilitats i interessos del grup.