Menu

. Quants likes tenc a instagram?

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Servei Municipal d'Igualtat  
Psicòloga, experta en intervencions familiars sistèmiques i teràpia integrativa
 
Descripció
Els joves i els adolescents esteim aprenent una nova manera de relacionar-nos mitjançant les noves tecnologies, que ens ofereixen major facilitat de connexió i comunicació constant. Whatsapp, Facebook, Youtube i Instagram són canals de comunicació que influeixen en la construcció de la identitat i les formes de relació (on posem els límits, què volem explicar, etc.). També en les noves maneres d’ensenyar qui som. Com es construeix la igualtat de gènere en el món virtual? És instagram el nostre expositor social?

Les xarxes socials són, entre d’altres coses, espais de reproducció de rols estereotipats, de models femenins i masculins que justifiquen i sostenen la desigualtat de gènere i de models sexistes de comportament. Aconseguir una igualtat de gènere real és imprescindible per erradicar, justament, la violència de gènere. Oferir una reflexió envers la imatge que oferim com a homes i dones pot ser l’inici cap a la sensibilització d’una problemàtica latent des de temps remots i que s’està evidenciant amb les xarxes socials.

Objectius
- Construir entre tots i totes una mirada crítica sobre quina imatge projectem a instagram i com perpetua les desigualtats de gènere.
- Treballar la imatge de la dona i de l’home a les xarxes socials.
- Generar consciència de l’impacte que comporten aquestes imatges projectades.
- Reflexionar envers l’ús que li donem a les TIC.


Continguts
Conceptes:
- Construcció de l’autoestima i autoimatge.
- Rellevança i conseqüències del món virtual pels adolescents i els joves.
- Sexisme i violència contra les dones en el món virtual.
- Rols i estereotips.

Procediments:


Actituds:
- Igualtat de gènere
- Empatia
- Esperit crític
Metodologia
Abans:
No s’han previst activitats prèvies.

Durant:
El taller es durà a terme en una sola sessió, on es convidarà –mitjançant dades i imatges reals extretes de les diferents xarxes socials– a fer una reflexió envers la imatge que projectem i quina repercussió té en la igualtat de gènere.
Després:
Continuar treballant els continguts del taller de manera transversal a l’aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 PC
 Projector
Observacions