Menu

. Migracions i refugi

Sessions: 3
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
Educadora social
 
Descripció
Taller de 3 sessions per apropar-nos de manera crítica a la realitat de les migracions i refugi a la Mediterrània.
Objectius
-Conèixer les causes de les migracions i el refugi.
-Conèixer els drets de les persones migrants i refugiades.
-Promoure actituds actives a favor de la interculturalitat.


Continguts
Conceptes:
Migració, refugi, fronteres, legalitat internacional, acollida, xenofòbia i interculturalitat.
Procediments:

Actituds:
Empatia, activisme, combatre la xenofòbia i el racisme.
Metodologia
Abans:
S’acordarà directament amb el grup interessat.
Durant:
1a sessió: En aquesta sessió es treballen diferents conceptes relacionats amb les migracions i el refugi. El contingut es reforça amb exemples audiovisuals i una dinàmica en la qual hi participa l’alumnat.

2a sessió: La segona sessió és un joc de roll playing, en el qual l'alumnat viu una aventura en primera persona.

3a sessió: A la darrera sessió es farà una dinàmica reflexiva sobre els continguts treballats a les sessions anteriors.

Després:
S’acordarà directament amb el grup interessat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material audiovisual 
Material fungible 
 Projector
 Ordinador
Observacions
Aquest taller té un límit de 5 sol.licituds.