Menu

. Tothom és diferent. Capacitat i discapacitat

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fundació de Dispacitats de Menorca  
Psicologia
 
Descripció
Es pretendrà treballar la DIFERÈNCIA, el sentiment o l'actitud que ens provoca la diferència amb els altres, en termes molt generals (rebuig, por, prudència, desconfiança, pena, compasió, necessitat de salvar, no respecte, despreci, riure,...). Partint de que totes les persones tenim capacitats diferents. Les persones amb discapacitat és un exemple més i evident de les diferències entre humans.
S'entrarà breument amb la terminologia associada al terme de discapacitat igual a diversitat funcional i a les seues conseqüències quan aquesta es relaciona amb l'entorn social.
Amb quines dificultats, barreres i diferències socials s'ha d'enfrontar la persona amb discapacitat / diversitat funcional?
Objectius
1- Aconseguir que l'alumnat tingui una idea aproximada de les diferents patologies i limitacions que aquestes patologies generen a les persones afectades.
3- Saber identificar les diferències esdevingudes a partir de cada tipus de discapacitat.
4- Atracar, sensibilitzar i conscienciar cap a la diversitat funcional.
5- Reforçar la relació envers l’altre de forma altruista i amb actitud d’ajuda.


Continguts
Conceptes:
Discapacitat
Tipus de discapacitat: física, sensorial, intel·lectual i malaltia mental.
Relació de la discapacitat amb l’entorn social. Dificultats, barreres, obstacles, diferències socials,...
Moviments socials i reivindicatius del col·lectiu per la seva determinació i empoderament.
Concepte de Qualitat de Vida.

Procediments:
-Anàlisi i comprensió dels conceptes.
-Activitats que fomentin la reflexió individual envers la temàtica i l'acceptació de la diferència.
-Treball en grup i posada en comú.
-Exposició de les conclusions finals.Actituds:
Reforçar la relació envers l’altre de forma altruista i amb actitud d’ajuda.
Empatia
Tolerància
Solidaritat
Ajuda
Metodologia
Abans:
Identificar el nivell de coneixements inicials que té el grup sobre el tema i les qüestions i interessos que plantegen envers aquest.

Passar-lis un petit qüestionari per comprovar el nivell de coneixements que tenen respectes els principals conceptes, quines experiències personals tenen, quines són les seves inquietuds i què volen aprendre en relació a aquest tema.

Durant:
Presentar breument els conceptes teòrics relacionats.
Complementar la teoria amb exercicis pràctics i de reflexió personal. Exemple de dinàmiques: pensar amb pel·lícules que tractin d’alguna manera aquest tema, presentar l’argument, identificar els problemes que surten, les solucions, els valors i actituds que es mostren, quins aprenentatges i conclusions es poden treure a partir d’aquesta. Treball amb petits grups i posada en comú dels resultats de cada grup.
Es farà un resum de tot el que s’ha comentat i s’extrapolaran, entre tots, les conclusions finals apreses.

Després:
A través d’aquest taller es pretén transmetre uns coneixements teòrics bàsics sobre l’àmbit de la discapacitat, com aquesta es relaciona amb l’entorn social i quines repercussions té, amb la finalitat que adquireixin un comportament solidari, altruista i d’ajuda, en la seva vida quotidiana i a partir de les situacions i activitats personals de cada alumne-a.
Treball individual posterior: a partir d'un cas pràctic i d'una situació quotidiana, pensar quina hauria de ser l'actitud i comportament positiu i proactiu que s'hauria de tenir.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Pel·lícules Pantalla projector
 Projector
Observacions