Menu

. Què fa un arqueòleg? Aprenem una professió

Sessions: 1
Lloc: Museu Municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Aquesta activitat es desenvolupa en dues parts:
- Projecció d'una presentació en format Power Point, on s'explica de forma general quina és la feina que fa un arqueòleg tant en el camp com en el museu.
- La segona part fa referència al taller. Es tracta de que els nens experimentin la feina a una excavació arqueològica a petita escala. Provarem a excavar, a cercar objectes i a muntar-los a partir del materials aportats pel tallerista.
Objectius
-Apropar els infants a la figura de l’arqueòleg i a la feina que desenvolupa.
-Ajudar a l'alumnat a fer-se una idea mental sobre la tasca de l’arqueòleg i sobre la cultura talaiòtica.
-Aprendre que és un museu i quina tasca es desenvolupa al seu interior
-Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica com a mètode d’investigació del passat.
-Apropar-nos a la prehistòria i a la història de la ciutat .
-Interpretar les societats del passat a partir dels objectes que ens deixaren.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre a partir de les imatges i també l’experimentació quina és la feina que desenvolupa l’arqueòleg i quines eines utilitza.
- Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica com a mètode d’investigació del passat.
-Apropar-nos al museu com un espai de cultura i al treball que es fa al seu interior.
-Conèixer la prehistòria i a la història de la ciutat a partir dels objectes.

Actituds:
- Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni històric i cultural.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per a què serveix, quina feina s'hi fa.
-Treballar la prehistòria.
-Treballar les professions.

Durant:
-La primera part consistirà en la presentació de l’arqueòloga.
-La segona part consistirà en la projecció d'una presentació de Power Point on a partir d’imatges senzilles explicarem a l'alumnat el treball dels arqueòlegs.
-La tercera part consistirà en el taller d’experimentació. Es dividirà la classe en dos grups i cadascun d’ells se’ls donarà una capsa i diferents eines per tal que experimentin primer la feina de camp de l’arqueòleg i després la del laboratori processant el material que trobaran dins la capsa.

Després:
-Reflexionar i valorar el treball dels arqueòlegs i la seva importància.
-Reflexionar sobre la disciplina arqueològica i la seva utilitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power point 
Projector 
Material didàctic 
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se qualsevol dia de la setmana per tal de cobrir les necessitats dels centres educatius. El museu s’adaptarà en la mesura del possible a la data sol.licitada per el centre educatiu L’horari disponible per a la realització del taller és de 9a 13.30 h.