Menu

. Els antics jocs d'es Pla

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Xerrada divulgativa sobre les festes de Sant Joan. La xerrada té com a objectiu que l'alumnat aprenguin la història d’una part de la Festa de Sant Joan, concretament la història dels Jocs d’es Pla: quins jocs es feien antigament en aquest espai i veure també quins es segueixen mantenint.
El taller es dividirà en dues parts:
-Una primera que consistirà en la realització de la xerrada mitjançant el suport d’un power point amb imatges.
-Una segona part de debat.
Objectius
-Aprendre més sobre les festes de Sant Joan.
-Apropar els escolars a la història de la Festa de Sant Joan i, més concretament, a la història d’un dels actes de la festa: els jocs d’es Pla.
-Fomentar l’esperit crític.
-Apropar la història de manera divertida .
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa històrica de la que disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap a les nostres festes.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Apropar l'alumnat a la història de la Festa de Sant Joan per tal que comprenguin que no es tracta d’una festa estàtica, sinó que aquesta ha anat evolucionant al llarg del temps en funció de les característiques de cada temps històric i de les modes.
- Potenciar l’estimació de la festa per tal de generar actituds entre el jovent que ajudin a preservar i mantenir la festivitat.
-Potenciar el coneixement històric, el respecte i el valor de la festa de Sant Joan.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el museu.
-El museu com a espai d’aprenentatge i d’oci.
-Promoure la interacció entre el museu i l'alumnat a partir de la participació activa i ordenada amb el guia.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives que tendeixin a la conservació de la festa de Sant Joan.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.

Actituds:
-El respecte i valor envers el patrimoni
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
Metodologia
Abans:
-Taller pensat per realitzar el mes abans de Sant Joan. No es necessiten coneixements previs.
Durant:
-Primer presentació del guia.
-Projecció del power point sobre la història dels jocs d’es Pla.
-Debat.

Després:
- Tractar la història de la festa de Sant Joan.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power point 
Recursos educatius 
Projector 
Observacions
La sol·licitud es formalitzarà únicament via web. -El taller esta pensat per realitzar-se el mes de maig i juny. L’horari disponible per la realització del taller és de 8:00 a 14:30 h.