Menu

. Fenicis, comerciants del Mediterrani

Sessions: 1
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de la Font s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
Taller pràctic per aprendre algunes nocions generals sobre la cultura fenícia i el comerç a l’antiguitat. A partir del taller intentarem apropar-nos a la materialitat arqueològica de diferents cultures que durant l’antiguitat deixaren la seva petjada a l’illa a partir de l’activitat comercial.
El taller es dividirà en dues parts.
- Una primera on a través de la projecció d'un power point ens aproparem a la cultura fenícia i a la importància que tingué el comerç a l’antiguitat.
- Una segona que consistirà en realitzar un petit exercici pràctic on l'alumnat, a partir de materials arqueològics del Museu, aprendran a diferenciar els tipus de contenidor i els llocs de procedència dels mateixos per tal d’apropar-los a l’evidència fenícia i púnica que tenim a l’illa.
Objectius
-Aprendre algunes nocions sobre la cultura fenícia i púnica.
-Apropar els escolars a la cultura fenícia i a l'empremta que ens deixaren a l'illa.
-Apropar els escolars a la importància del comerç a l’antiguitat.
-Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb diferents cultures de l’antiguitat.
-Apropar la història de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre la importància que tingué el comerç a l’antiguitat com a mitjà de transmissió de noves idees.
-Apropar els escolars a la cultura fenícia i a l'empremta que ens deixaren a l'illa.
-Conèixer la materialitat arqueològica que podem trobar als jaciments de l’illa.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, ajudant a crear una imatge mental dels nostres avantapassats.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial de l'alumnat com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina pel coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el museu.
-El museu com a espai d’aprenentatge i d’oci.

Actituds:
- Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni cultural històric.
Metodologia
Abans:
- No calen coneixements prèvis.
Durant:
-Presentació del guia.
-Projecció del power point.
-Exercici pràctic que desenvoluparem mitjançant materials arqueològics del museu.

Després:
-Tractar la cultura fenícia i la seva relació amb l’illa.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power point 
Projector 
Material arquelògic 
Observacions
La sol·licitud únicament es farà via web. L’horari disponible per la realització del taller és de 8:00 a 14:30 h.