Menu

. Pack de prehistòria

Sessions: 3
Lloc: Cada activitat del pac es desenvolupa en un lloc determinat
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
El pac de prehistòria del Museu és un conjunt de tres tallers que s’ofereixen per tal de donar als escolars una visió completa de la prehistòria de l’illa. El pack esta conformat per:
-Una visita al Museu on ens centrarem a parlar de la prehistòria a través dels objectes conservats. Aquest taller té una durada d'una hora i mitja.
-Un taller d’experimentació a l’aula. A través d’aquest taller l'alumnat, de manera individual, construiran amb fang i a petita escala, una de les diferents cases que coneixem de la prehistòria menorquina. El taller té una durada d’una hora i el museu aporta tots els materials necessaris per realitzar-lo.
-Una tercera activitat que consisteix en una visita al poblat de Torre d’en Galmés (Alaior), per tal de poder veure “in situ” totes les coses apresses en els diferents tallers. La visita té una durada de tot el matí i el centre ha d’aportar l’autocar..
L'objectiu de la realització dels tres tallers és que els escolars aprenguin a identificar les principals estructures que caracteritzen la prehistòria menorquina, les seves diferents fases i puguin conèixer de primera mà la manera de viure, els costums i el paper que tenia la mort dins aquesta societat.
Objectius
-Apropar-nos a la prehistòria de l’illa i obtenir una visió general de la mateixa.
-Conèixer les diferents fases de la prehistòria i les seves principals característiques.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic, cultural i patrimonial que ens han deixat els nostres predecessors i la riquesa arqueològica i històrica de què disposa la nostra illa.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Incitar a la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes i monuments arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió als fillets i filletes.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i incentivar el pensament crític.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'objectiu de l'activitat és que els escolars aprenguin a identificar les principals estructures que caracteritzen la prehistòria de l’illa i les seves diferents fases i que puguin conèixer de primera mà la manera de viure, els costums i el paper que tenia la mort dins aquesta societat.
A través de la realització dels tres tallers es vol donar als escolars una visió amplia sobre la prehistòria de l’illa, ja que els tres tallers es complementen.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven els membres integrants de la prehistòria de l’illa.
-Establir relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història, per tal d'ajudar els escolars a crear una imatge mental de la cultura talaiòtica i de la gent que va formar aquesta societat.
-Treballar la interpretació i els possibles usos dels objectes i de les estructures arqueològiques, i la relació d’aquestes amb les diferents etapes històriques que representen per tal de fomentar el pensament crític dels alumnes.
-Aproximació a l’eix cronològic de la història de Menorca. Saber quina etapa va primer i quina després.
-Aprendre quin és el treball dels arqueòlegs i la seva importància per al coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Donar a conèixer a la societat la candidatura de Menorca Talaiòtica.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el museu.

Actituds:
- Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni
Metodologia
Abans:
- Treballar la prehistòria menorquina
Durant:
Cal tenir en compte que el pack està format per tres tallers. Cadascun d’ells es desenvolupa en un lloc concret i té una durada diferent. Així tenim que:
-Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal i té una durada
d'una hora i mitja.
-Taller de navetes i cercles: es desenvolupa en el centre educatiu i el museu aporta el material necessari pel seu desenvolupament. El taller té un durada d’una hora.
-Visita al poblat de Torre d’en Galmés. Aquesta activitat es desenvolupa al jaciment arqueològic de Torre d’en Galmés. El centre escolar ha d’aportar l’autocar pel desplaçament i l’activitat té una durada de tot el matí.
Caldrà que el centre escolar i el personal del museu decideixin de manera conjunta tres dates per la realització de les tres activitats que conformen el pack.

Després:
-Reflexió general i posada en comú de tot l’observat i après sobre la prehistòria menorquina.
-Reflexió sobre la importància del patrimoni i la seva conservació dins la societat .
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Fang 
Autocar 
Observacions
La petició es formalitzarà a través de la pàgina web. Al tractar-se de tres activitats que s’oferten de manera conjunta caldrà que el centre educatiu i el personal de museu consensuïn de manera conjunta tres dates del calendari escolar per tal de desenvolupar les tres activitats. Aquesta comunicació entre centre escolar i museu es desenvoluparà via mail.