Menu

. Pintem mamuts! L'art rupestre

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història, especialitat en arqueologia i prehistòria
 
Descripció
El taller pretén ser una petita iniciació a l’art rupestre.
El taller es desenvolupa dins l'espai aula i es divideix en dues parts.
- Primera part: projecció d’un power point que ens permetrà conèixer qui pintava aquest art, les seves principals característiques i manifestacions i les tècniques utilitzades.
- Segona part: Experimentació. En aquesta segona part, cada alumne realitzarà una representació d’art rupestre a partir del material facilitat pel museu.
Objectius
-Aprendre algunes nocions bàsiques sobre l’art a la prehistòria.
-Mostrar a l'alumant les principals tècniques i característiques d’aquest art.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre què és l’art rupestre.
-Mostrar als escolars les principals tècniques i característiques d’aquest art.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial de l'alumnat com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
- Fomentar la creativitat.
-Promoure la interacció entre el museu i l'alumnat a partir de la realització de tallers didàctics i divertits.
-Fomentar el coneixement de la prehistòria a través del joc i l’experimentació.
-Fomentar la consciència patrimonial de l'alumnat per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.

Actituds:
- El respecte i valor envers el patrimoni.
Metodologia
Abans:
-Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria o dins l’estudi de l’art com a disciplina artística.
-No calen coneixements previs.

Durant:
-Primer, presentació del guia dins l'espai aula.
-Projecció del power point sobre l’art rupestre.
-Realització del taller. Experimentació a partir del material aportat pel museu de diferents tècniques d’art rupestre.

Després:
-Reflexionar sobre l'art rupestre i les primeres manifestacions artístiques de la humanitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Power point 
Projector 
Observacions
La sol·licitud només es formalitzarà via web. El taller és pot realitzar qualsevol dia de la setmana. L’horari disponible per a la realització del taller és de 9 a 13.30 h.