Menu

. Assaig general de "Foc i Fum"

Sessions: 1
Lloc: Lloc a determinar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
Responsable/s
Àrea Municipal d'Educació  

 
Descripció
Assistir a l'assaig general de la sarsuela "Foc i Fum".
Objectius
-Apropar la música popular a l'alumnat (sarsuela).
-Donar a conèixer a l'alumnat una de les obres emblemàtiques de Joan Benejam i la música de Francesc Rosselló.
-Fomentar una cultura de respecte cap a a les activitats artístiques.


Continguts
Conceptes:
La música
El teatre
La cultura popular de les festes locals

Procediments:

Actituds:
Coneixement de la sarsuela
Assistir a la representació de l'obra de teatre
Metodologia
Abans:
A definir pel centre.
Durant:
Assistir a l'assaig general de l'obra de teatre.
Després:
A definir pel centre.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Teatre
Observacions
El lloc i la data exacte de la representació està per determinar. Es comunicarà més endavant. El desplaçament va a càrrec del centre educatiu.