Menu

. El Govern de la nostra ciutat

Sessions: 1
Lloc: Saló Gòtic Ajuntament
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Servei Municipal de Protocol  
Miquel Àngel Limón. Doctor en Ciències de la Informació
 
Descripció
Es tracta d'una sessió de 45 minuts explicant com es desenvolupa el govern d'una ciutat: eleccions, organització, representació i administració dels ajuntaments constitucionals espanyols.
Per als grups d'infantil, la visita consistirà en una sessió de coneixença patrimonial de la casa consistorial, sense continguts institucionals.
Objectius
Conèixer l'estructura d'un ajuntament, funcions i potestats polítiques.

Continguts
Conceptes:
Què és un Ajuntament?
L'ordenació municipal de l'illa de Menorca.
Característiques d'una administració municipal.
El cas de l'Ajuntament de Ciutadella.
Les competències municipals.
El sistema electoral per formar corporacions municipa

Procediments:

Actituds:
La consciència de pertànyer a una comunitat.
Consciència cívica.
Metodologia
Abans:
Quëstionaris que l'alumnat prepararà a classe.


Durant:
Exposició oral al Saló Gòtic. Diàleg de preguntes i respostes sobre les qüestions preparades a classe.
Visita a certs indrets patrimonials de la casa consistorial.

Després:
El que determini el professorat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Saló Gòtic ajuntament
Observacions
Es podrà valorar peticions de la visita en una altre data, fora del calendari previst, sempre prèvia sol·licitud via web. No s'admeten peticions de forma telefònica.