Menu

. GIRAMÓN (Exposició)

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
Educadora Social
 
Descripció
Exposició interactiva que mostra com són la família, la casa, els menjars, l’escola, els jocs, l’entorn i els somnis de cinc fillets i filletes d’arreu del món (Nicaragua, Índia, Brasil, Sàhara i Ghana).
Objectius
Conèixer els drets dels infants.
Fomentar el coneixement d’altres realitats.


Continguts
Conceptes:
El dret a una família i a una casa.
El dret a aprendre.
El dret a una alimentació adequada.
El dret a jugar.
El dret a l’aigua.
El dret a un entorn saludable.
El dret a descansar.
El dret a somiar.

Procediments:
.
Actituds:
Empatia
Respecte a la diversitat
Co-responsabilitat
Justícia
Metodologia
Abans:
L’exposició s’acompanya d’una guia didàctica que es pot utilitzar, tant per introduir el tema dels drets dels infants, com per treballar-hi amb més profunditat després de la visita guiada.
Durant:
Es realitza una visita guiada de l'exposició amb una tècnica del Fons Menorquí.
Després:
L’exposició s’acompanya d’una guia didàctica que es pot utilitzar, tant per introduir el tema dels drets dels infants, com per treballar-hi amb més profunditat després de la visita guiada.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Panells exposició 
Observacions
L’exposició haurà d’estar exposada al centre un mínim d’una setmana i un màxim de tres. Mentre romangui exposada al centre, aquest s’haurà de fer responsable del seu bon ús. El muntatge i el desmuntatge aniran a càrrec del personal del Fons Menorquí de Cooperació.