Menu

. Petits reptes socials per a futurs ciutadans, des de el joc i la música

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Responsable/s
Tararó SL  
Monitor de musicoteràpia
 
Descripció
Es tracta d'un taller que fa que els fillets i filletes juguin , es moguin i s'associïn amb diferents combinacions, per fer-lis descobrir el plaer de compartir i millorar sempre desde el col·lectiu. Comptant amb eines musicals, jocs de coordinació i moviment adaptats a la edat dels infants.
Objectius
Fer moure al infant des de el joc amb moviment, per fer que mitjançant els exercicis plantetjats, s'associin i coneguin el plaer del treball en equip.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Emocions, afecte / respecte envers els companys i companyes.
Actituds:
Treball en equip.
Metodologia
Abans:
No es contempla cap feina prèvia.
Durant:
Joc de presentació de tothom amb els noms de cada un/a i ritme amb puls bàsic.

Jocs de coordinació i moviment fàcils, individuals amb grau d'atenció permanent per part dels fillets i filletes.

Jocs amb cançons conegudes convertides en onomatopeies d'animals.

Després:
Donar continuïtat a diversos mecanismes de coordinació associatius, a partir de pautes rítmiques i jocs molt bàsics.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Equip de so
Observacions