Menu

. Passeig per el conjunt històric de la nostra ciutat

Sessions: 1
Lloc: Plaça des Born ,15
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Àrea Municipal de Turisme  
Informadora turística
 
Descripció
Visita al nucli antic de Ciutadella. En un recorregut dins les murades, obsevar els edificis emblemàtics i fer un repàs per la història i la cultura fins al dia d'avui.
Objectius
Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, la petjada dels nostres avantpassats.

Continguts
Conceptes:
Història.
Patrimoni
Cultura i tradicions

Procediments:

Actituds:
Conservar el patrimoni, respectar-lo.
Metodologia
Abans:
Es lliurarà un guió del recorregut amb plànol, abans de fer-ho.
Durant:
Sortida davant l'oficina de Turisme - bastió des Governador - plaça des Born - C/ Major des Born - C/ del Roser - C/ del Sant Crist - C/ del Seminari - cruïlla - C/ Sant Sebastià - palau del Bisbe - Port.
Després:
Respondre posteriorment a les preguntes i dubtes sobre el guió lliurat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Guió del nucli  
Plànols 
Observacions