Menu

. Tinença responsable dels animals

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Protectora Animals  
Diplomada en Turisme, tècnic especialista en Llar d'Infants i tècnic superior en Secretariat.
 
Descripció
Explicar als infants el que suposa tenir un animal a casa.
Objectius
Que els infants entenguin que hem de ser responsables amb la tinença dels animals per evitar tants d'abandonaments.

Continguts
Conceptes:
Explicar la diferència entre Protectora i canera. Què és el voluntariat? La importància del xip, de la vacuna i de l'esterilització. Adquirir un animal és una decisió per a tota la vida. Què és millor adoptar o comprar? Com educar als nostres cans. Com adreçar-nos a un ca que no coneixem.

Procediments:

Actituds:
Empatia amb els animals
Responsabilitat individual i col·lectiva
Respecte
Cura responsable
Metodologia
Abans:
Explicar què és el voluntariat. Diferència entre animals domèstics i animals silvestres. Definició d'oenegé.

Durant:
Veure un vídeo en el qual s'explica el que suposa tenir un animal a casa i un altre en el qual es pot veure el treball del voluntariat de la Protectora a la canera i al refugi de moixos. Explicar la situació actual dels abandonaments dels animals domèstics, principalment de cans i moixos.

Després:
Fer-los pensar en com podríem millorar aquesta situació i què podem fer nosaltres per canviar-ho.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació 
 PC
 Projector
 Pantalla
Observacions