Menu

. Programa de psicomotricitat

Sessions: 2
Lloc: Sala de Psicomotricitat del Pavelló Municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Responsable/s
Àrea municipal d'esports/Menbios S.L  
Llicènciada en Educació Física , i realizen l'activitat els monitors esportius
 
Descripció
- Realització de dues sessions de 1,5 h per grup, a la Sala de Psicomotricitat del Pavelló Municipal, amb monitor especialitzat. L'àrea d'esports ofereix l'espai de psicomotricitat. També s'oferirà personal municipal per dirigir l'activitat en funció de la disponibilitat de temps de la plantilla. Es concretarà des de l'àrea d'esports una vegada formulada la petició.
Objectius
- Afavorir el desenvolupament dels fillets i filletes.
- Descobrir i conèixer progressivament el propi cos i experimentar.
- Enriquir i diversificar les pròpies capacitats expressives i motrius mitjançant la utilització dels recursos que té al seu abast, dins la Sala de Psicomotricitatdel del Pavelló Municipal, com a espai nou i diferent.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Sensacions i percepcions del propi cos: coordinació i control d'habilitats noves; control del cos (respiració, relax, moviment...).

Aquest continguts es treballaran sempre adaptant-se a les caracteristiques del grup i aplicant el procedimnet en funció de les necessitats.

Actituds:
- Aprendre a acceptar les normes i les regles bàsiques que regeixen l'activitat, dins la Sala de Psicomotricitat.
- Ajudar a l'alumnat a expressar emocions, experimentar noves sensacions...
Metodologia
Abans:
- Abans de l'activitat, el professorat haurà d'explicar a l'alumnat en què consistirà la sessió al Pavelló, i les característiques i possibilitats de la Sala.
Durant:
- A l'inici: el monitor responsable explicarà quines normes s'han de complir al gimnàs i els espais o racons on poden anar.
- Durant la sessió: el monitor dirigirà la sesssió amb el suport del professorat de l'aula; es donarà autonomia a l'alumnat, però es reconduirà el grup, si és necessari, per al bon desenvolupament de la sessió.

Després:
- El professorat haurà de fer una recollida d'opinions i valoracions de l'alumnat i també aportarà la seva.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material específic de psico 
Calcetins de psicomotricitat 
Observacions
Els dies i les hores disponibles no es podran concretar fins el mes de setembre (un cop tinguem els horaris de les sessions d'EF de Pere Casasnovas); per tant, les peticions detallades (dia i hora) hauran de fer-se a l'Àrea d'Esports a partir de dia 13 setembre a l'a/e: esports@ajciutadella. L'Àrea d'Esports intentarà quadrar els dies, les hores i el monitor de manera coordinada en cada centre. - L'activitat es podrà iniciar a partir del dia 3 de novembre i fins al 31 de maig.