Menu

. QUIN FANDANGO! Exposició didàctica sobre les músiques i balls tradicionals de Ciutadella.

Sessions: 1
Lloc: Espai Xec Coll - c/ Seminari, 5 07760 Ciutadella de Menorca
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Grup Folklòric San Isidre  

 
Descripció
Visita guiada a l'exposició interactiva QUIN FANDANGO! Aquesta exposició s'ha organitzat amb motiu del 40è aniversari del Grup Folklòric Sant Isidre i versa sobre el "Fandango", terme que s'utilitza per referir-nos a les músiques i balls tradicionals de Ciutadella.
Objectius
- Donar a conèixer el folklore tradicional de Ciutadella i generar curiositat entre la població infantil.
- Sensibilitzar i crear vincles entre la població infantil i el folklore tradicional per tal de generar actituds positives que tendeixin a la protecció i conservació d'aquest patrimoni que els pertany.
- Promoure el folklore com un element viu i d'actualitat en la nostra societat.
- Commemorar el 40è aniversari del Grup Folklòric Sant Isidre.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- El fandango: origen i evolució.
- Les músiques i balls tradicionals de Ciutadella i les seves característiques.
- Els instruments del fandango.
- La indumentària tradicional menorquina del s. XVIII.

Actituds:
- Valoració i respecte de les tradicions.
- Actituds de conservació i protecció cap a formes de patrimoni immaterial.
Metodologia
Abans:
No és necessària una feina prèvia a l'aula tot i que si es desitja, es pot sol·licitar al responsable de l'activitat.
Durant:
1. Breu explicació de què és el fandango, el seu origen i la seva evolució.
2.Activitats lúdiques que s'intercalaran amb alguna petita explicació per tal conèixer aspectes concrets lligats al fandango: indumentària, instruments, músiques, balls...
3. Joc de cloenda/avaluació: per tal de comprovar què han après els visitants.

Després:
No és necessària una feina posterior a l'aula tot i que si es desitja, es pot sol·licitar al responsable de l'activitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material propi elaborat 
Observacions
Encara que aquesta activitat s'adreça en un principi a alumnes d'educació primària, en cas que grups d'altres nivells estiguin interessats a realitzar-la, es poden posar en contacte amb el Grup Folklòric Sant Isidre per tal de sol·licitar-ho. Aquestes sol·licituds s'atendran segons disponibilitat. Adreça de contacte: rafaelcarlos10@hotmail.com