Menu

. Ciutadella neta

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Ciutadella Neta. Eva Moll Cavaller  
Diplomada en turisme
 
Descripció
Amb aquesta activitat es pretén treballar el respecte dels infants envers l'entorn i el medi ambient, i posar en valor el paisatge que ens envolta, tan urbà com natural, a la vegada que es potenciarà la recollida selectiva i la pràctica de les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar).
Objectius
-Conèixer l'efecte de les nostres actituds sobre el medi que ens envolta.
-Conscienciar de la importància de no embrutar.
-Definir els diferents tipus de contaminació.
-Potenciar actituds de respecte envers l'entorn.


Continguts
Conceptes:
-Què és el medi ambient?
-Què es pot reciclar i com?
-Quins tipus de contaminació hi ha?
-Què és l'efecte hivernacle?
-Què puc fer jo per tenir cura del medi ambient?

Procediments:
-Quin és el meu comportament envers l'entorn? El puc millorar? Com?
-Valorar els beneficis que ofereix una bona conducta envers l'entorn.
-Com aconseguir tenir la ciutat on vull viure?

Actituds:
Respecte
Col·laboració
La suma de molts petits esforços aconsegueix grans resultats.
Metodologia
Abans:
Abans:
A criteri del professorat.

Durant:
Durant:
Per aconseguir els objectius, projectarem una presentació i generarem un debat entre l'alumnat a fi d'extreure conclusions que ens ajudin a millorar la nostra actitud envers l'entorn aplicant mesures concretes i fàcils de portar a terme.

Després:
Després:
A criteri del professorat, tot i que recomanem fer alguna activitat amb materials reciclats, elaborar compost, experimentar com es desintegra un material biodegradable en comparació amb un que no ho és, etc.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Projector
 Àudio
Observacions