Menu

. Educació Viària. Empra bé el carril velo

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
Responsable/s
Policia Local  
Policia Tutor
 
Descripció
Taller sobre normes bàsiques de circulació i bon ús del carril bici a Ciutadella amb l'objectiu de prevenir accidents i fomentar bones normes cíviques i de convivència.
Objectius
Utilitzar de manera correcta i responsable el carril velo en els recorreguts cap a l'escola i altres que puguin fer
Educar en la xarxa velo de la ciutat.
Aportar nocions bàsiques de circulació i educació viària.
Fomentar l'ús de la velo com a mitjà saludable a la nostra ciutat.
Afavorir normes de convivència i de ciutadania positives.
Prevenir accidents amb velo.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Xarxa bici
Bicicleta
Carril
Ciutat

Actituds:
Responsabilitat
Respecte
Civisme
Metodologia
Abans:
Pràctica: L'alumnat, en companyia del professorat, hauria d'haver fet una sessió pràctica pel carril velo, per així poder avaluar i respondre els dubtes de l'alumnat sobre la xarxa.
Durant:
Exposició sobre la xarxa viaria de carril velo, el seu ús i la seva importància a la nostra ciutat.
Sessió teòrica amb una dinàmica participativa.

Després:
Aplicar a les sortides del centre les normes i les pautes incorporades al taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector 
Observacions
Aquest taller s'executarà únicament el mes de març. És molt important una feina prèvia del professorat d'aula.