Menu

. Noves tècniques de recerca de feina

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  
Diplomada en relacions laborals
 
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de començar el procés de recerca de feina. Passos previs, per on començar, seguiment, entrevista, etc.

A més, hi ha un apartat sobre les xarxes socials; ja que cada dia apareixen noves eines de recerca de feina, especialment a través de les xarxes socials
Objectius
-Conèixer la importància de preparar la recerca de feina.

-Eines principals (Curriculm Vitae).

-On cercar feina. Noves tècniques de recerca.

-Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Currículum. Com fer-lo?
-Treballar i incidir en els punts febles i forts.
-Incidir en les oportunitats i les amenaces.
-Entrevistes.
-Noves xarxes de recerca de feina.

Actituds:
-Confiança
-Autoconeixement
-Automotivació
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia.
Durant:
1a sessió: Conèixer les eines principals per poder accedir al mercat laboral.
Tasques a realitzar abans de l'entrevista.
Noves xarxes de recerca de feina. Linkedin, Facebook....

2a sessió: Entrevista de treball. Punts fonamentals a tenir en compte.

Després:
Seguir treballant aspectes sobre l'autoconeixement, la motivació, etc.
Millorar coneixements sobre les xarxes socials com a eina de feina.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Dossier 
Portàil i projector  
Observacions
Com a màxim, s'ofereixen 5 tallers. Els tallers s'executaran entre els mesos de febrer a maig.