Menu

. Enganxa't a la Biblioteca

Sessions: 1
Lloc: Biblioteca Municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Biblioteca Municipal  
Bibliotecaris
 
Descripció
Visita guiada a la Biblioteca Pública entesa com a espai públic i compartit, i com a espai obert al món del coneixement, de la comunicació i l'intercanvi cultural, amb la finalitat que els usuaris en coneguin el funcionament, els recursos i en puguin treure el màxim profit.
Objectius
Donar a conèixer la Biblioteca en les vessants d'informació, de formació i lleure
Fomentar el gust per la lectura.
Aprendre a compartir un espai públic i obert a tothom amb el que açò comporta quant al respecte i a la tolerància envers les persones que hi treballen, els usuaris i el material.
Conèixer la resta de dependències de la Casa de Cultura (Primària i Secundària).


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La Biblioteca com a porta oberta al món.
La Biblioteca com a espai públic.
Del llibre a Internet: els diferents suports de la informació (Primària i Secundària).
El catàleg de la Biblioteca (Primària i Secundària).
El plaer de la lectura.

Actituds:
Compartir.
Respectar.
Metodologia
Abans:
Opcionalment, les escoles poden aprofitar un tema que treballin a l'aula per, des de la Biblioteca, abans de la visita, preparar-los el material adequat
Durant:
Qué és una biblioteca pública?
Com ens hi relacionam?
El plaer de la lectura (narració oral d'un conte per als alumnes de P-3 a P-5).
Audiovisual sobre el món dels llibres per als alumnes de primer a tercer de Primària.
La Casa de Cultura (alumnes de Primària i Secundària).

Després:
No hi ha una proposta posterior de feina. Això sí, en les visites dels alumnes de P3, P4 i P5 és important fer arribar als pares la informació que proporcioni la Biblioteca.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fons de la Biblioteca 
 Biblioteca
Audiovisual 
Observacions
Els horaris i la disponibilitat es podrà ajustar si cal, via telefònica. La Biblioteca ofereix un servei de préstec especial a les escoles, quant a quantitat de documents i durada. Només fa falta que l'escola tengui el carnet de la Biblioteca i que un professor se'n faci responsable.