Menu

. La música dinamitza el grup

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Tararó SL  
Tato Rabasa. Músic
 
Descripció
Es tracta d’un taller que parteix dels jocs musicals com a elements de cohesió entre tot l’alumnat participant.
Objectius
Facilitar la comunicació i les relacions mitjançant procediments i tècniques.
Desenvolupar les emocions, potenciant les habilitats de comunicació i la capacitat cognitiva.
Treballar un format de jocs i amb la música com a principal eina pedagògica.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Autoestima.
Treball amb grup.
Rols del grup.
Música com a vehicle de comunicació.

Actituds:
Desinhibició. Llibertat
Tolerància
Respecte
Empatia
Metodologia
Abans:
S'entrega previament una fitxa ISO, identitat sonora, per omplir per part de l'alumnat i així poder tenir una informació molt valuosa cara als exercicis i jocs que es duran a terme.
Durant:
Les sessións s'estructuren en diversas dinàmiques cadascuna d'elles amb diferentes càrregues d'intensitat i de repart de feines, per grups o individuals, depenent del guió de sessió establert.
Es treballa amb elements emocionals i lúdics des de la reafirmació personal fins a les tasques en equip; així es fomenta la necessitat d’aplicar dinàmiques de grup per a l’èxit personal i professional.

Després:
S'entrega ,una vegada finalitzat el taller , una fitxa d'evaluació amb els continguts, observacions, tasques fetes, objectius i conclusions per part del tallerista.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Aula gran o gimnàs 
Mirall 
Equip de so 
Observacions